ما در هم‌روش در حوزه پلتفرم ابری فعالیت داریم و تلاشمون این هست که فرآیند توسعه و نگهداری نرم‌افزار رو برای افراد و شرکت‌ها، جهت داشتن محصولی پایدار تسهیل کنیم. همچنین با ارائه خدمات ویژه در حوزه دواپس، به سازمان‌ها برای تمرکز روی توسعه محصولشون کمک می‌کنیم.

Front-End Developer

Tehran فنی

DevOps Engineer

Tehran فنی

مدیر امور اداری و اجرایی

تهران مالی و اداری

Site Reliability Engineer

تهران فنی

Junior DevOps Engineer

تهران فنی

Process Manager

Tehran منابع انسانی

Security Software Developer

Tehran فنی

Assistant Product Manager

تهران فنی