ما در هم‌روش در حوزه پلتفرم ابری فعالیت داریم و تلاشمون این هست که فرآیند توسعه و نگهداری نرم‌افزار رو برای افراد و شرکت‌ها، جهت داشتن محصولی پایدار تسهیل کنیم. همچنین با ارائه خدمات ویژه در حوزه دواپس، به سازمان‌ها برای تمرکز روی توسعه محصولشون کمک می‌کنیم.

Back-End/DevOps Engineer

Tehran فنی

Account manager

تهران فروش و مارکتینگ

Site Reliability Engineer

تهران فنی

Associate Product Manager

تهران فنی

Accountant

Tehran مالی و اداری

Human Resource Generalist

Tehran منابع انسانی

Junior DevOps Engineer

تهران فنی

Process Manager

Tehran منابع انسانی